Verantwoord reizen per touringcar

Verantwoord reizen per touringcar

Uiteraard hopen wij u zo snel als mogelijk op een verantwoorde wijze te mogen begroeten in onze touringcars!

Naar aanleiding van de laatste persconferentie van de minister president gaan wij onze focus verleggen naar wat er in onze branche in het "nieuwe normaal" allemaal mogelijk is. Vanaf 1 juni nemen wij de toegestane omvang van groepen en de mondkapjesplicht vanuit het OV over. Wij als touringcarbedrijf geven uitvoering aan besloten vervoer. Dit betekent concreet dat wij exact weten wie er gebruik maken van onze touringcars en wij de risico’s kunnen beperken door van te voren vast te stellen dat er zich binnen de te vervoeren groep niemands bevindt met gezondheidsklachten die duiden op het Covid-19 virus.

Tot 1 juni blijven de huidige restricties van kracht, dit betekent concreet dat u een touringcar bij ons kunt huren met +/- 25-30% van de normale vervoerscapaciteit. Hierdoor kunnen wij onze touringcars inzetten met inachtneming van de anderhalve meter regel. Omdat er geen typegoedkeuring bestaat, en omdat het verzekeringstechnisch niet toegestaan is hebben wij onze touringcars niet voorzien van zelfgemaakte constructies van plexiglas en spatschermen.

Vanaf 1 juni tot 1 juli zijn onze touringcars inzetbaar voor gezelschappen die bestaan uit maximaal 30 personen. Omdat het in deze configuratie niet mogelijk is om de anderhalve meter regel altijd in acht te nemen is het dragen van mondkapjes verplicht.

Vanaf 1 juli zijn onze touringcars weer inzetbaar aan de maximale capaciteit. Het dragen van mondkapjes is tot een nader te bepalen datum verplicht.

3 laags mondkapjes (type 2) zijn bij ons te verkrijgen á €1,25 per stuk. Indien u hier gebruik van wenst te maken kunt u bij het bevestigen van de touringcar het aantal gewenste mondkapjes aan ons doorgeven.

Omdat er aan het vervoer van basisschool leerlingen geen restricties verbonden zijn, kunnen wij onze touringcars hiervoor inzetten aan de maximale capaciteit. Uiteraard dienen alle docenten en begeleiders daar waar mogelijk de anderhalve meter regel in acht te nemen en is het dragen van mondkapjes verplicht.

Bij het vervoer van gezinnen hoeft tussen de gezinsleden de anderhalve meter regeling niet in acht te worden genomen.  Tussen de gezinnen en de overige passagiers is de anderhalve meter regeling uiteraard wel van toepassing.

Om het besloten vervoer in onze touringcars zo veilig als mogelijk te maken en om zoveel mogelijk risico’s uit te sluiten zullen wij bij de uitvoering van touringcarritten ons strikt conformeren aan de onderstaande punten.

  • Personen met gezondheidsklachten worden niet vervoerd.
  • Voorafgaand aan vervoer vindt onderzoek plaats naar de gezondheid van de deelnemers van het te vervoeren gezelschap. Wij verlangen hierin een verklaring op individueel niveau ofwel van de opdrachtgever.
  • Door gebruik te maken van een uitgebreide passagierslijst is er altijd bekend wie gebruik maakt van onze touringcars. Een eventueel ziektegeval is hierdoor achteraf altijd te traceren.
  • Alle passagiers van onze touringcars gaan ermee akkoord dat wij bij een eventueel ziektegeval en indien gewenst onze passagierslijsten delen met het GGD.
  • Alle passagiers nemen de algemene hygiëne maatregelen strikt in acht. Voor zover niet bekend zijn deze ten alle tijden terug te vinden op de website van het RIVM.
  • Bij het in- en uitstappen van de touringcar hanteren wij de “FILO” methode. First in, Last out!
  • Desinfecterende handgel bij het in- en uitstappen van de touringcar.

 

Voor meer informatie aangaande het huren van een touringcar in deze overgangsperiode, of voor het aanvragen van een vrijblijvende offerte kunt u een e-mail sturen naar: bushuren@hannemandetoerist.nl

 

Hopelijk mogen wij u snel verwelkomen aan boord van onze touringcars.